Bảng giá nâng mũi bác sĩ Trần Phương

Ưu đãi khi nâng mũi

Tặng ngay gói phẫu thuật không đau khi sử dụng gói dịch vụ nâng mũi trên 50 Triệu tại Bác sĩ Phương

Nâng sống mũi

15 Triệu
Phẫu thuật sử dụng vật liệu cấy ghép vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao & độ thẳng của sống mũi mà không tác động vào những phần khác.
 • Vật liệu sụn Hàn Quốc
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng sống mũi

20 Triệu
Phẫu thuật sử dụng vật liệu cấy ghép vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao & độ thẳng của sống mũi mà không tác động vào những phần khác.
 • Vật liệu sụn Mỹ
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng sống mũi

35 Triệu
Phẫu thuật sử dụng vật liệu cấy ghép vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao & độ thẳng của sống mũi mà không tác động vào những phần khác.
 • Vật liệu sụn Sugiform
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu
 • Megaderm+8 Tri

Nâng mũi bọc sụn

Nâng mũi bọc sụn

20 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Hàn Quốc
 • Sụn tai tự thân
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng mũi bọc sụn

25 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Mỹ
 • Sụn tai tự thân
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng mũi bọc sụn

35 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Sugiform
 • Sụn tai tự thân
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi cấu trúc

25 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Hàn Quốc
 • Vật liệu vách ngăn nhân tạo
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng mũi cấu trúc

35 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Mỹ
 • Vật liệu vách ngăn nhân tạo
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng mũi cấu trúc

45 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Sugiform
 • Vật liệu vách ngăn nhân tạo
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 Triệu

Nâng mũi cấu trúc

40 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Hàn Quốc
 • Vật liệu trụ sinh học
 • Gói phẫu thuật không đau + 5 triệu

Nâng mũi cấu trúc

50 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Mỹ
 • Vật liệu trụ sinh học
 • Tặng gói phẫu thuật không đau

Nâng mũi cấu trúc

60 Triệu
Phẫu thuật cấy ghép vật liệu vào bên trong để tạo hình thay đổi độ cao của sống mũi, đồng thời sử dụng vật liệu mềm để bọc bảo vệ và tạo hình đầu mũi.
 • Vật liệu sụn Sugiform
 • Vật liệu trụ sinh học
 • Tặng gói phẫu thuật không đau

Nâng mũi sụn sườn

Nâng mũi cấu trúc sụn sườn

65 Triệu
Chỉnh sửa toàn diện cấu trúc mũi Tính thẩm mỹ cao Tạo chiếc mũi hài hòa với khuôn mặt Kết quả duy trì bền vững
 • Vật liệu sụn Hàn
 • Vật liệu sụn sườn tự thân
 • Vật liệu sụn tai

Nâng mũi cấu trúc sụn sườn

75 Triệu
Chỉnh sửa toàn diện cấu trúc mũi Tính thẩm mỹ cao Tạo chiếc mũi hài hòa với khuôn mặt Kết quả duy trì bền vững
 • Vật liệu sụn Mỹ
 • Vật liệu sụn sườn tự thân

Nâng mũi cấu trúc sụn sườn

85 Triệu
Chỉnh sửa toàn diện cấu trúc mũi Tính thẩm mỹ cao Tạo chiếc mũi hài hòa với khuôn mặt Kết quả duy trì bền vững
 • Vật liệu sụn Sugiform
 • Sụn sườn tự thân

Nâng mũi cấu trúc sụn sườn

85-100 Triệu
Chỉnh sửa toàn diện cấu trúc mũi Tính thẩm mỹ cao Tạo chiếc mũi hài hòa với khuôn mặt Kết quả duy trì bền vững
 • 100% Sụn sườn tự thân

Nâng sống mũi sụn sườn

50 Triệu
Chỉnh sửa an toàn phần sống mũi tạo đọ cao tự nhiên Tính thẩm mỹ cao Tạo chiếc mũi hài hòa với khuôn mặt Kết quả duy trì bền vững
 • 100% Sụn sườn tự thân
4.1/5 (19 Reviews)
Contact Me on Zalo