[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_image_box media_size_image_height=”1166″ media_size_image_width=”2070″ image_item0=”1293″ image_item1=”1296″ image_item2=”1298″ gap=”10″ style=”” custom_title=”Hỏi đáp cùng Dr Phương Trần” height=”300″ custom_url_item0=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/the-nao-la-nang-mui-cau-truc-drphuongtran/” image_title_item0=”Dr Phương Trần : Thế nào là nâng mũi cấu trúc ?” image_title_item1=”Dr Phương Trần : Phần 2_Thế nào là nâng mũi bọc sụn” custom_url_item1=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/bac-si-tran-phuong-phan-2_the-nao-la-nang-mui-boc-sun/” image_title_item2=”Dr Phương Trần: Phần 1_Thế nào là nâng mũi Hàn Quốc?” custom_url_item2=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/bac-si-tran-phuong-phan-1_the-nao-la-nang-mui-han-quoc/” open_in_new_window_item2=”yes” open_in_new_window_item1=”yes” open_in_new_window_item0=”yes” f_header_font_size=”25″ f_header_font_line_height=”1″ f_header_font_weight=”400″ f_titles_font_transform=”” block_template_id=”td_block_template_1″][td_block_image_box media_size_image_height=”1172″ media_size_image_width=”2124″ image_item2=”1311″ gap=”10″ style=”” height=”300″ image_item0=”1301″ image_title_item1=”Bác sĩ Phương Trần: Nên nâng mũi S-line hay L-line?” custom_url_item1=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/bac-si-tran-phuong-nen-nang-mui-s-line-hay-l-line/” image_item1=”1308″ image_title_item0=”Dr Phương Trần: Phần 3 Thế nào là nâng mũi Cấu trúc?” custom_url_item0=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/the-nao-la-nang-mui-cau-truc-drphuongtran-2/” custom_url_item2=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/dr-phuong-tran-co-nen-hay-khong-phau-thuat-nang-mui/” image_title_item2=”Dr Phương Trần: Có nên hay không phẫu thuật nâng mũi?”][td_block_image_box media_size_image_height=”1186″ media_size_image_width=”2122″ image_item2=”1319″ gap=”10″ style=”” height=”300″ image_title_item1=”Dr Phương Trần: Bác sĩ livestream tư vấn về các vấn đề liên quan đến nâng mũi” custom_url_item1=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/dr-phuong-tran-bac-si-livestream-tu-van-ve-cac-van-de-lien-quan-den-nang-mui/” image_item1=”1316″ image_title_item0=”Dr Phương Trần: Kiêng gì sau khi nâng mũi?” custom_url_item0=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/dr-phuong-tran-kieng-gi-sau-khi-nang-mui/” custom_url_item2=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/dr-phuong-tran-nang-mui-bao-lau-thi-on-dinh-va-vao-form-dep/” image_title_item2=”Bác sĩ Trần Phương: Nâng mũi bao lâu thì ổn định và vào form đẹp?” image_item0=”1313″][td_block_image_box media_size_image_height=”1178″ media_size_image_width=”2118″ image_item2=”1328″ gap=”10″ style=”” height=”300″ image_item0=”1322″ image_title_item1=”Dr Phương Trần: MŨI THÁO RA BAO LÂU THÌ NÂNG LẠI ĐƯỢC?” custom_url_item1=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/bac-si-tran-phuong-nen-nang-mui-s-line-hay-l-line/” image_item1=”1326″ image_title_item0=”Dr Phương Trần : Tư vấn phẫu thuật Mũi – Cằm” custom_url_item0=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/dr-phuong-tran-tu-van-hoi-dap-mui-cam/” custom_url_item2=”https://drphuongtran.com/hoi_dap/dr-phuong-tran-co-nen-hay-khong-phau-thuat-nang-mui/” image_title_item2=”BÁC SĨ TƯ VẤN: NÂNG MŨI CÓ ĐƯỢC VĨNH VIỄN KHÔNG?”][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

5/5 (2 Reviews)